Presentació

Presentació
Els dolors dels prats són els laments d’un món que agonitza*.

Però tanmateix seguim aquí: habitem i volem habitar les ruralitats.

Aquestes jornades pretenen ser un lloc de trobada, dinamització, debat i lluita entorn la ruralitat, l’espai i les vides rurals; les de l’ara. Un cap de setmana per compartir reflexions, coneixements i experiències des de les crítiques pràctiques singulars i col·lectives.

La devastació i espoliació del camp i dels territoris de muntanya sembla que no té aturador: lagroindústria, el turisme, l’acaparament de terres, la mercantilització de l’agroecologia, la urbanització capitalista i les seves urbanitats, l’ofec de l’Estat amb les seves normatives… Malgrat i enfront d’aquest procés, a les ruralitats escampem utopies concretes, utopies en acció: podem conjugar una relativa desconnexió amb la confrontació (difícil) vers el Mercat i l’Estat? Podem tenir cura dels llocs que habitem? Podem recuperar la ruralitat com a manera de viure des de l’autonomia?

* en record a Dolors Prat, lluitadora llibertària nascuda a Ripoll l’any 1905. Dempeus per un món rural viu, del seu nom fem néixer aquest lament.

Per a qualsevol cosa escriviu a info@rehabitemlesruralitats.org
Cartell i logo de Victor Inox. Il·lustracions de la capçalera per MCmarco.