Presentació

Devastació I Espoliació Del Camp Pel Tsunami Urbanitzador

Xerrada de Miquel Amorós

El debat

Crisi De La Pagesia i Noves Ruralitats

Xerrada d’Annaïs Sastre i Marc Badal

EL DEBAT

EL MÓN RURAL ENTRE AMENACES, OPORTUNITATS (I OPORTUNISTES)

Xerrada d’Adrián Almazán

El debat

Per a qualsevol cosa escriviu a info@rehabitemlesruralitats.org
Cartell i logo de Victor Inox. Il·lustracions de la capçalera per MCmarco.