VÍDEOS

Presentació

Devastació I Espoliació Del Camp Pel Tsunami Urbanitzador

Xerrada de Miquel Amorós

El debat

Crisi De La Pagesia i Noves Ruralitats

Xerrada d’Annaïs Sastre i Marc Badal

EL DEBAT

L’agroecologia: vida o lucre? perversa o subversa?

Xerrada d’Helena Guillén

El debat

EL MÓN RURAL ENTRE AMENACES, OPORTUNITATS (I OPORTUNISTES)

Xerrada d’Adrián Almazán

El debat

Utopies concretes, utopies en acció

Xerrada de Kan Pasqual, Can Tonal, Casa Selba, Sieso de Jaca

El debat

Per a qualsevol cosa escriviu a info@rehabitemlesruralitats.org
Cartell i logo de Victor Inox. Il·lustracions de la capçalera per MCmarco.